CONSELL D’ESTUDIANTS ENGINYERIA UAB

Consell d’Estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Consell d’Estudiants d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de l’Escola d’Enginyeria, i alhora és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb les institucions de la UAB. L’objectiu essencial del Consell d’Estudiants és vetllar pels drets i interessos dels estudiants, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat. Les seves funcions són:

  • Oferir informació de temes d’interès com la recerca o el 3+2.
  • Potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària.
  • Executar les iniciatives i propostes dels estudiants com la #MEMEnginy o la Festa Major de la UAB.
  • Assumir la responsabilitat per a coordinar els estudiants de cara a la representació estudiantil envers els diferents òrgans de govern.

ESCOLA D’ENGINYERIA

L’escola d’enginyeria està situada en un dels campus universitaris més grans del país que compta amb la distinció de campus d’excelecia internacional. Aquesta és una de les oportunitats que més s’ha d’aprofitar, formar part d’una gran comunitat d’estudiants amb la qual poder relacionar-te,conèixer o compartir opinions amb estudiants d’altres graus o d’altres països amb els quals practicar alguna llengua estrangera.

ESTUDIS DE QUALITAT I PRESTIGI

L’ alumne és instruït per comprendre totes les eines necessàries amb les que haurà de treballar en la seva carrera com a professional del sector. Per això els laboratoris del centre compten amb un ampli espectre de models d’instrumentació professional així com un repositori de programari amb el software més avançats i avantguardistes o de major ús en el sector impulsats per innovadores metodologies d’aprenentatge.

EXPERIÈNCIES VITALS

L’escola d’enginyeria està situada en un dels campus universitaris més grans del país que compta amb la distinció de campus d’excelecia internacional. Aquesta és una de les oportunitats que més s’ha d’aprofitar, formar part d’una gran comunitat d’estudiants amb la qual poder relacionar-te,conèixer o compartir opinions amb estudiants d’altres graus o d’altres països amb els quals practicar alguna llengua estrangera.

PREPARA’T PER VIURE LA UAB

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ? POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES